• In English
 • Подати звернення

  Відповідно до Закону України „Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

  Громадяни можуть звернутися до Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі на державному кордоні:

  поштою на адресу: (2-й поверх) вулиця Полярна, 20, Київ, Україна, 04201

  надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на електронну адресу: info@nir.gov.ua;

  • в усній формі – зателефонувавши за телефоном: (044) 298-70-03.

  Вимоги до звернення

  У зверненні обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові заявника;

  місце проживання громадянина;

  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

  У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення посадовою особою Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі на державному кордоні, повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  Термін розгляду звернень громадян

  Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, начальник Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі на державному кордоні або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених  у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

  Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.