• In English
 • Подати звернення

  Шановні відвідувачі офіційного сайту Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі на державному кордоні!

  Розгляд звернень регулюється положеннями Закону України «Про звернення громадян».

  Відповідно до Закону України „Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

  Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

  Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

  У зверненні необхідно:

  • вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;
  • викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання або вимоги;
  • зазначити дату, підпис (електронне звернення, якщо воно надсилається без використання електронного цифрового підпису, повинно мати вигляд скан-копії та/або фото копії);
  • зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку.

  Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

  У який термін має бути розглянуте звернення?

  Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядають і вирішують у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  На обґрунтовану вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

  Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

  Куди подати звернення?

  Громадяни можуть звернутися до Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі на державному кордоні:

  • з письмовим зверненням:

  поштою на адресу: (2-й поверх) вулиця Полярна, 20, Київ, Україна, 04200;

  надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на електронну адресу: info@nir.gov.ua;

  • в усній формі – зателефонувавши за телефоном: (044) 298-70-03.

  Електронне звернення громадян: