• In English
 • Правовий статус викривача. Права та гарантії захисту викривача


  1. Закон України «Про запобігання корупції». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
  2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
  3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
  4. Закон України «Про звернення громадян». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
  5. Кодекс законів про працю України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
  6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
  7. Кримінальний кодекс України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
  8. Цивільний кодекс України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
  9. Кримінальний процесуальний кодекс України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
  10. Цивільний процесуальний кодекс України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
  11. Кодекс адміністративного судочинства України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text