• In English
 • Нормативна база
  5 Травня
  Четвер
  18:32

  Розпорядження Кабінету Міністрів України:

  • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ від 26 лютого 2022 р. № 188-р “Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-2022-%D1%80#Text
  • РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 березня 2020 р. № 288-р “Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/288-2020-%D1%80#Text

  Постанови Кабінету Міністрів України:

  • Постанова КМУ № 833 від 14.06.2002 „Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2002-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 1402 від 16.11.2011 „Про затвердження Правил транспортування тварин” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-2011-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 451 від 21.05.2012 „Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 857 від 21.11.2013 „Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/857-2013-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 1147 від 30.12.2015 „Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 570 від 18.07.2018 „Про затвердження форм загального ветеринарного документа на ввезення та загального документа на ввезення” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570-2018-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 648 від 22.08.2018 „Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648-2018-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018 „Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 873 від 23.09.2020 „Про утворення на державному кордоні міжрегіональних територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/873-2020-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 971 від 21.10.2020 „Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму „єдиного вікна” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2020-%D0%BF#n20
  • Постанова КМУ №80 від 03.02.2021 „Про затвердження плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2021-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 1424 від 29.12.2021 „Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 155 від 25.02.2022 „Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2022-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ № 440 від 12.04.2022 „Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану” https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-pracivnikiv-derzhavnih-organiv-u-period-voyennogo-stanu-440
  • Постанова КМУ №461 від 19 квітня 2022 р. „Про затвердження Порядку здійснення державної реєстрації тваринницьких потужностей та операторів ринку” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2022-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ №478 від 19 квітня 2022 р. „Про затвердження Порядку затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/478-2022-%D0%BF#Text
  • Постанова КМУ №537 від 07 травня 2022 р. „Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану” https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-provedennya-zahodiv-derzhavnogo-kontrolyu-za-dotrimannyam-zakonodavstva-pro-t70522

   

  25 Березня
  Четвер

  Нормативно-правові документи які використовуються при проведенні відбору зразків для цілей державного контролю:

  Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

  • № 490 від 11.10.2018 „Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1464-18#Text
  • № 288 від 25.06.2018 „Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1039-18#Text
  • № 289 від 25.06.2018 „Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0857-18#Text
  • № 34 від 05.02.2019 „ Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0207-19#Text
  • № 264 від 22.05.2019 „ Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0608-19#Text

  Нормативно-правові документи які використовуються при проведенні лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю:

  Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

  • № 131 від 19.03.2012 „ Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-12#Text

  Накази Міністерство охорони здоров’я України:

  • № 548 від 19.07.2012 „Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1321-12#Text
  • № 368 від 13.05.2013 „Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0774-13#Text
  • № 2646 від 23.12.2019 „Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів “Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20#Text
  • № 695 від 06.08.2013 „Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-13#Text
  • № 256 від 03.05.2006 „Про затвердження Державних гігієнічних нормативів 137 90 „Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs та Sr у продуктах харчування та питній воді” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-06#Text
  • № 1276 від 28.05.2020 „Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-20#Text
  • № 197 06.05.2003 „Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0435-03#Text
  • № 118 від 12.03.2019 „Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19#TextПостанови Головного державного санітарного лікаря України:
  • № 137 від 20.09.2001 „Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 „Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137588-01#Text

  Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

  • № 38 від 10.02.2016 „Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-16#Text
  • № 2043 від 13.10.2020 „Про затвердження Порядку перевантаження вантажу з продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктів на інший транспортний засіб” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-20#Text
  • № 159 від 26.03.2018 „Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-18#n14
  • № 158 від 26.03.2018 „Про затвердження Переліку харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0434-18#Text
  • № 501 від 19.10.2018 „Про затвердження Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-18#Text
  • № 288 від 01.08.2014 „Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-14#Text
  • № 553 від 16.11.2018 „Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-19#Text
  • N 28 від 07.06.2002 „Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-02#Text
  • № 111 від 07.03.2017 „Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0432-17#Text
  • № 547 від 17.10.2011 „Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1277-11#Text
  • № 163 від 28.03.2019 „Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-19#Text
  • № 490 від 11.10.2018 „Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1464-18#Text
  • № 241 від 06.05.2019 „Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-19#Text

  Накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

  • № 893-21 від 29.04.2021 „Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0785-21#Text
  • № 601 від 23.03.2021 „Про затвердження Правил поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень”
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0459-21#Text
  • № 393 від 25.02.2021 „Про затвердження Розмірів платних послуг, які надаються міжрегіональними головними управліннями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні і установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань ветеринарної медицини, пов’язаних з проведенням експортно-імпортних операцій та транспортуванням територією України об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, перевірки ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів” https://www.sk.dpss.gov.ua/pro-upravlinnya/normatyvno-pravovi-akty/
  • № 2836/835 від 31.12.2020 „Про затвердження Розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку”
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0075-21#Text
  • № 1329 від 14.07.2020 року „Про затвердження форм міжнародних сертифікатів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0687-20#Text
  • № 2043 від 13.10.2020 „Про затвердження Порядку перевантаження вантажу з продуктами у випадку виходу з ладу транспортного засобу або неможливості його використання з інших поважних причин, що зумовлює необхідність перевантаження продуктів на інший транспортний засіб” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1239-20#Text

  Накази Головного державного інспектора ветеринарної медицини України:

  • N 49 від 27.12.1999 „Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-00#Text
  • N 4 від 28.01.2010 „Про проведення розширеного ветеринарно-санітарного (лабораторного) контролю” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004453-10#Text
  • N 535 від 17.12.2009 „Про затвердження Порядку видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м’яса птиці в країни ЄС та внесення зміни до нормативно-правового акту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0040-10#Text

  Розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України
  • № 2 від 06.01.2015 „Про реалізацію статей 7,44,46 та 47 Закону України „Про безпечність та якість харчових продуктів” та статей 88 та 89 Закону України „Про ветеринарну медицину”
   https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0003453-14#Text

  Накази Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів:
  та захисту споживачів:


  Накази Міністерства транспорту України:


  Накази Міністерства інфраструктури України:

  • № 74 від 01.02.2019 „Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0955-11#Text

  Накази Північного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні:

  • № 47 від 30.04.2021 „Щодо внесення змін до інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються Північним міжрегіональним головним управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні” https://nir.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/order47.pdf
  • № 33 від 30.12.2020 „Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Північним міжрегіональним головним управлінням”
   https://nir.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/ord33_recognized.pdf

   

  Урядовий дайджест

  Головне – у вашій скриньці