• In English
 • Інструкції та інше


  Нормативно-правові документи які використовуються при проведенні відбору зразків для цілей державного контролю:

  Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

  • № 490 від 11.10.2018 „Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1464-18#Text
  • № 288 від 25.06.2018 „Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів певних забруднюючих речовин у харчових продуктах для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1039-18#Text
  • № 289 від 25.06.2018 „Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0857-18#Text
  • № 34 від 05.02.2019 „ Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0207-19#Text
  • № 264 від 22.05.2019 „ Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0608-19#Text

  Нормативно-правові документи які використовуються при проведенні лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю:

  Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

  • № 131 від 19.03.2012 „ Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-12#Text

  Накази Міністерство охорони здоров’я України:

  • № 548 від 19.07.2012 „Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1321-12#Text
  • № 368 від 13.05.2013 „Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0774-13#Text
  • № 2646 від 23.12.2019 „Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів “Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0042-20#Text
  • № 695 від 06.08.2013 „Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1364-13#Text
  • № 256 від 03.05.2006 „Про затвердження Державних гігієнічних нормативів 137 90 „Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs та Sr у продуктах харчування та питній воді” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-06#Text
  • № 1276 від 28.05.2020 „Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-20#Text
  • № 197 06.05.2003 „Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0435-03#Text
  • № 118 від 12.03.2019 „Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19#TextПостанови Головного державного санітарного лікаря України:
  • № 137 від 20.09.2001 „Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 „Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137588-01#Text