• In English
 • План діяльності системи енергетичного менеджменту

  Функції Операційні цілі Індикативні цілі Термін Показник виконання Підрозділ/відповідальна особа
  1 2 3 4 5 6 7
  1 Забезпечення обміну інформацією Забезпечення відповідної комунікації між структурними підрозділами Призначення відповідального за надання та обмін інформацією та забезпечення необхідного документообігу та зберігання документів в процесі функціонування СЕнМ Північного МГУ постійно призначено відділ господарського забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення/енергоменеджер
  2 Надання інформації до Держпродспоживслуж-би про стан та результати впровадження систем енергетичного менеджменту Забезпечення інформацією про стан та результати впровадження систем енергетичного менеджменту Подання відповідного звіту до Держпродспоживслужби щопівроку Надано звіт до Держпродспоживслужби енергоменеджер
  3 Енергетичне планування Прозорість діяльності Північного МГУ та показова роль, як державного органу Перегляд та коригування ПД СЕнМ Північного МГУ за потреби розроблено проєкт ПД СЕнМ та подано на затвердження заступнику начальника, оприлюднено енергоменеджер
  4 Інформаційно-роз’яснювальна діяльність Публічність та прозорість діяльності Північного МГУ Оприлюднення на офіційному вебпорталі постійно розроблено, оприлюднено енергоменеджер/Сектор підтримки користувачів та інженерної інфраструктури
  5 Здійснення контролю за технічним станом будівель та впровадженням енергоефективних заходів Стратегічне та операційне планування заходів з енергоефективності Розробка планів із поточного ремонту за потреби розроблено відділ господарського забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення/енергоменеджер/ Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності
  6 Здійснення енергомоніторингу будівель Північного МГУ Запровадження моніторингу споживання енергетичних ресурсів Збір та аналіз споживання:

  • електричної енергії;
  • природного газу;
  • води
  I квартал 2024 року проведено моніторинг енергоменеджер
  7 Проведення поточного аналізу споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг Здійснення контролю за споживанням енергетичних ресурсів та води Щомісячний звіт із споживання енергії/енергетичних ресурсів щомісячно складено звіт із споживання енергії/енергетичних ресурсів енергоменеджер
  8 Публічні закупівлі енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних з енергоефективним споживанням ресурсів Приведення процедур публічних закупівель енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг до вимог щодо енергоефективності Визначення критеріїв енергоефективності за наявності бюджетного фінансу-вання визначення критерії енергоефективності енергоменеджер/Відділ
  з публічних закупівель
  9 Забезпечення сертифікації енергетичної ефективності будівель Визначення потенціалу з енергоефективності Визначення класу енергетичної ефективності будівель за наявності бюджетного фінансу-вання проведено аналіз потенціалу енергетичної ефективності будівель енергоменеджер
  10 Розроблення і впровадження інформаційних матеріалів, участь у розробці навчальних програм для працівників з питань енергоефективності спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг Підвищення обізнаності співробітників щодо рівня енергоефективності будівлі та покращення їхньої культури енергоспоживання Розроблення інформаційних матеріалів, розповсюдження серед працівників, проведення роз’яснювальної роботи. щорічно розроблено, роз’яснено енергоменеджер
  11 Навчання працівників структурних підрозділів та енергоменеджерів Підвищення рівня підготовки працівників з питань енергоефективності будівель Проведення навчання За наявності пропозицій погоджено графік навчання енергоменеджер/ Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності
  12 Підготовка до укладення договорів з підприємствами та постачальниками енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг Керування споживанням енергією/ енергетичними ресурсами та комунальними послугами Врахування меж затверджених лімітів енергії/ енергетичних ресурсів та комунальних послуг щорічно укладено договори відділ господарського забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення/енергоменеджер/Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності
  13 Підготовка пропозицій щодо використання коштів для реалізації заходів з енергоефективності Прогнозування щодо використання коштів для реалізації заходів з енергоефективності Відповідність фактичного споживання прогнозованому споживанню за наявності бюджетного фінансу-вання розраховано базовий рівень, проаналізовано потенціал енергозбереження енергоменеджер/Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності
  14 Обговорення проблемних питань щодо споживання енергоресурсів та шляхів їх вирішення Налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів Врахування проблемних питань щодо споживання енергоресурсів та шляхів їх вирішення Щокварта-льно визначено шляхи підвищення ефективності роботи відділ господарського забезпечення Управління організаційно-господарського забезпечення/енергоменеджер/Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності