• In English
 • Професійне навчання

  Запустили національний тест на цифрову грамотність для держслужбовців


  Професійне навчання – набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.

  Види професійного навчання:

   підготовка за магістерськими програмами;

   підвищення кваліфікації;

   стажування;

   самоосвіта. (pdf  _Перелік платформ для самоосвіти)

   

  Професійне навчання здійснюється через систему закладів освіти, установ, організацій, незалежно від форми власності, які мають право надавати відповідні освітні послуги, та проводиться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.