• In English
 • Щодо дотримання вимог ЄС операторами ринку, які мають право на експорт до ЄС тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, продуктів тваринного походження та композитних продуктів
  , опубліковано 19 Березня 2024 року о 20:20

  Північне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні повідомляє, що харчові продукти, призначені для експорту до держав-членів Європейського Союзу (далі – ЄС), повинні відповідати вимогам, встановленим українським законодавством, та вимогам ЄС, відповідним максимально допустимим рівням залишків регламентованих законодавством ЄС (далі – MRL або MLs ЄС) згідно із Регламентами ЄС № 37/2010, № 124/2009, № 396/2005 та № 915/2023.

  Відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) 2022/2292:

  1. Тварини, призначені для виробництва харчових продуктів, продукти тваринного походження та композитні продукти можуть надходити до ЄС лише з третіх країн, які надають гарантії, що контроль за використанням фармакологічно активних речовин, зазначених у Додатку I до Делегованого Регламенту (ЄС) 2022/1644, а залишки є принаймні еквівалентними тим, які є у національних планах контролю, зазначених у статті 4 Імплементаційного Регламенту (ЄС) 2022/1646.
  2. Якщо третя країна дозволяє використання фармакологічно активних речовин для тварин, які використовуються для виробництва харчових продуктів, які не дозволені у ЄС, тварини, які використовуються для виробництва харчових продуктів, продукти тваринного походження та композитні продукти ввозяться до ЄС лише за умови, що ця третя країна надає гарантії, що в цих тваринах і продуктах немає залишків. Методи лабораторних досліджень (випробувань), які використовуються для демонстрації відсутності таких залишків, повинні відповідати вимогам, зазначеним у Додатку I до Імплементаційного Регламенту (ЄС) 2021/808, або еквівалентним вимогам.

  З огляду на зазначене, оператори ринку харчових продуктів, в управлінні яких перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво та/або обіг харчових продуктів, призначених для експорту до ЄС, повинні забезпечити вжиття необхідних заходів для відкликання та/або вилучення з обігу харчових продуктів, призначених для експорту до ЄС або знаходиться в процесі експорту до ЄС, у випадках, коли: вміст залишків та/або певних забруднюючих речовин перевищує MRL або MLs ЄС або якщо вимогами законодавства ЄС їх не встановлено; вміст залишків та/або певних забруднюючих речовин відповідає вимогам українського законодавства, але перевищує MRL або MLs ЄС.

  Аналогічні вимоги застосовуються для партій тварин, призначених для виробництва харчових продуктів для споживання людьми, та будуть експортуватися до ЄС.