• In English
 • Корисна інформація

  Щодо застосування суб’єктами господарювання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»


  Внесені зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування


  АТЕСТАЦІЯ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

  Із набранням чинності Закону України “Про державну службу” суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.

  Нормами статті 25 Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

  З метою забезпечення реалізації вимог Закону Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26 квітня 2017 року № 301 “Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою”.

  Цією постановою затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який розроблено НАДС на підставі проекту Стандарту української мови для державних службовців, що був підготовлений науковцями Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Більше інформації та Перелік уповноважених вищих навчальних закладів, які надають платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою можна знайти на офіційному веб-сайті НАДС за посиланням: http://nads.gov.ua/page/upovnovazheni-vyshchi-navchalni-zaklady.

  з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитування є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

   

  ПРО ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

  Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 95829088, з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

   

  НОВА ФОРМА ОСОБОВОЇ КАРТКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ:

  Особову картку держслужбовця можна вести за однією з трьох форм. Яку саме обрати — залежить від дати призначення на посаду державної служби. До 15.09.2016 року форма П-2ДС, затверджена наказом Мінстату «Про затвердження форми первинного обліку № П-2ДС та Інструкції по її заповненню» від 26.12.1995 № 343 (далі — Наказ № 343, втратив чинність згідно з наказом Держстату від 26.08.2016 №154), картки за цією формою у державних органах здебільшого замінили після втрати чинності нормативного документу, але й надалі використовують в ОМС.

  З 16.09.2016 року по 04.06.2020 року особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби (далі – НАДС) «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення» від 05.08.2016 № 156 (втратив чинність згідно з наказом НАДС від 19.05.2020 № 76-20).

  Таким чином, особові картки державних службовців, які вже були заповнені у державному органі за формами, що діяли до набрання чинності Наказом НАДС від 19.05.2020 № 76-20 не потрібно оновлювати відповідно до нової форми.

  Разом з тим, за потреби, наприклад, у зв’язку з функціонуванням у державному органі інформаційної системи управління людськими ресурсами (Картка, Кадри WEB та інші), особові картки усіх державних службовців можуть бути оновлені.

  З 05.06.2020 року особову картку державного службовця, затверджену наказом НАДС «Про затвердження форми Особової картки державного службовця» від 19.05.2020 № 77-20 використовуємо зараз.

  Особова картка держслужбовця за формою 2020 року: форма НАДС максимально спростило форму картки держслужбовця. Є дві форми Особової картки: електронна та паперова. Якщо у державному органі наявна інформаційна система управління людськими ресурсами, то застосовується електронна форма Особової картки, а якщо у державному органі відсутня інформаційна система управління людськими ресурсами, то застосовується паперова.

  Особову картку заповнюють в електронній формі, друкують та зберігають в особовій справі державного службовця. Держслужбовець повинен засвідчити записи в особовій картці власноручним підписом. Відтепер до Особової картки та додатків до неї за потреби можна додати необхідну кількість рядків та сторінок.

  Державний службовець заповнює відомості, зазначені у пунктах 1-10 Особової картки.

  Працівник служби управління персоналом заповнює відомості, зазначені у пунктах 11—18 особової картки

  У разі, якщо у державному органі відсутня інформаційна система управління людськими ресурсами, Особова картка заповнюється з використанням комп’ютерної техніки. При заповненні особової картки рекомендує використовувати: гарнітуру Times New Roman; шрифт розміром 12 друкарських пунктів; міжрядковий інтервал 1.0 (лист НАДС від 25.06.2020 № 99-р/з).

  Уряд офіційно оприлюднив Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

  Порядок роз’яснює процедуру проведення та оцінювання іспиту на рівень володіння державною мовою, визначає права та обов’язки усіх сторін іспитового процесу. Процедура іспитування буде однаковою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, і для осіб, які мають намір набути громадянство України.

  Відповідно до Порядку, реєстрація, складання іспиту, отримання результатів відбувається через електронний кабінет претендента. Письмова частина іспиту передбачає виконання тестових завдань та написання тексту на визначену тему. Усна частина передбачає монологічне висловлювання та діалог з екзаменатором на визначену тему. На підставі підсумкового електронного протоколу перевірки Комісія ухвалює рішення про надання або ненадання претендентові державного сертифіката. Повторно складати іспит можна необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

  З постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» можна ознайомитися за покликанням https://bit.ly/3gHXGfZ .

  За додатковими роз’ясненнями щодо іспиту можна звертатися за телефоном: (044) 331-38-41 або на електронну адресу: info@mova.gov.ua.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій